دوره و شماره: دوره 48.2، شماره 91، شهریور 1397، صفحه 1-110 (تابستان 97) 

مقاله کامل پژوهشی

ارائه نوعی اتصال تیر به ستون بتنی پیش‌ساخته و مقایسه آن با اتصالات رایج

صفحه 1-15

جمشید اسماعیلی؛ سیدنیرم آهوقلندری؛ مسعود فرزام


بررسی اثر غلظت پساب تصفیه‌شده شهری بر سرعت ته‌نشینی ذرات چسبنده در سامانه‌های انتقال آب

صفحه 17-26

میلاد خواستار بروجنی؛ کاظم اسماعیلی؛ حسین صمدی بروجنی؛ علی نقی ضیائی


یادداشت پژوهشی

پیش‌بینی سیل با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI) در مقیاس روزانه

صفحه 27-35

علیرضا شکوهی؛ نازگل حسینی پژوه؛ افشین بختیاری


مقاله کامل پژوهشی

تأثیر سیلت در خصوصیات رطوبتی ماسه غیر اشباع

صفحه 37-45

هادی علی اشرفی؛ کاظم بدو


بررسی عددی رفتار تیرهای لانه زنبوری ساخته شده از تیرورق

صفحه 93-98

هدایت ولادی؛ مهرداد شادفران؛ سیدفرزاد یثربی