کلیدواژه‌ها = مدل عددی Flow- 3D
بررسی عددی تأثیر تغییر در پارامترهای هندسی و هیدرولیکی مخزن و رسوبات بر میزان رسوب‌زدایی هیدرولیکی تحت‌فشار مخازن سدهای ذخیره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

10.22034/ceej.2023.51982.2154

یوسف حسن زاده؛ مصطفی رشدی؛ نازیلا کاردان؛ مهدی کماسی