کلیدواژه‌ها = سازه های فراساحل
پیش بینی عمر مفید اعضای سکو فراساحل با الگوریتم جنگل تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1402

10.22034/ceej.2023.56024.2244

محمد نبی نظری قلاتی؛ تورج تقی خانی