کلیدواژه‌ها = سیمان
بررسی اثر زئولیت بر مقاومت برشی خاک ماسه‌ای بابلسر، تثبیت‌ شده با سیمان

دوره 49.1، شماره 94، خرداد 1398، صفحه 89-96

10.22034/ceej.2019.8959

عیسی شوش پاشا؛ مجتبی عباسی؛ حسین ملاعباسی


تراکم‌پذیری خاک‌های سست تثبیت شده با سیمان

دوره 47.1، شماره 86، خرداد 1396، صفحه 1-9

احد اوریا؛ تقی بهبودی مصمم


تثبیت و جامدسازی خاکستر حاصل از سوخت زباله با استفاده از سیمان پرتلند و دوده سیلیس

دوره 45.1، شماره 78، خرداد 1394، صفحه 29-40

علی اکبر رمضانیانپور؛ مرتضی نیکروان؛ رضا مکنون؛ نوید ناشر احکامی


مدل‌سازی پراکنش آلاینده‌های هوا خروجی از دودکش کارخانه سیمان ایلام

دوره 44.1، شماره 74، خرداد 1393، صفحه 107-116

علیرضا نورپور؛ نیما کاظمی شهابی