کلیدواژه‌ها = سیمان
تعداد مقالات: 7
1. بررسی خواص مکانیکی ماسه تثبیت شده با سیمان و زئولیت با استفاده از آزمایش برش ساده مونوتونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1399

10.22034/jcee.2020.39108.1931

عبدالحسین حداد؛ یاسر جعفریان؛ ایمان امیری


2. بررسی تأثیر میکروسیلیس بر تغییرات مقاومت، حدود اتربرگ و نفوذپذیری در خاک رس تثبیت شده با سیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1400

10.22034/jcee.2021.44697.2009

سجاد توکلی؛ محمدحسین امین فر؛ احمد هاشم زاده


4. بررسی اثر زئولیت بر مقاومت برشی خاک ماسه‌ای بابلسر، تثبیت‌ شده با سیمان

دوره 49.1، شماره 94، بهار 1398، صفحه 89-96

عیسی شوش پاشا؛ مجتبی عباسی؛ حسین ملاعباسی


5. تراکم‌پذیری خاک‌های سست تثبیت شده با سیمان

دوره 47.1، شماره 86، بهار 1396، صفحه 1-9

احد اوریا؛ تقی بهبودی مصمم


6. تثبیت و جامدسازی خاکستر حاصل از سوخت زباله با استفاده از سیمان پرتلند و دوده سیلیس

دوره 45.1، شماره 78، بهار 1394، صفحه 29-40

علی اکبر رمضانیانپور؛ مرتضی نیکروان؛ رضا مکنون؛ نوید ناشر احکامی


7. مدل‌سازی پراکنش آلاینده‌های هوا خروجی از دودکش کارخانه سیمان ایلام

دوره 44.1، شماره 74، بهار 1393، صفحه 107-116

علیرضا نورپور؛ نیما کاظمی شهابی