کلیدواژه‌ها = افت انرژی
بررسی میزان افت انرژی جریان در سرریزهای زیگزاگی با استفاده از روش‌های مبتنی بر محاسبات نرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22034/ceej.2023.56773.2263

حمیدرضا عباس زاده؛ رضا تاری نژاد


بررسی آزمایشگاهی تغییرات ضریب دبی و افت انرژی در سرریز- دریچه استوانه‌ای با حرکت قائم

دوره 44.4، شماره 77، اسفند 1393، صفحه 65-78

ارمغان سوری؛ محسن مسعودیان؛ اسماعیل کردی؛ کلاوس راتچر