کلیدواژه‌ها = مدل انتشار IVE
بررسی انتشار و پراکندگی آلاینده‌ PM2.5 منتشره از اتوبوس‌های BRT شهر تبریز

دوره 50.4، شماره 101، اسفند 1399، صفحه 33-43

10.22034/jcee.2019.9099

لیلا خازینی؛ مینا جمشیدی کلجاهی؛ خشایار قیامی گیاشی؛ خسرو اشرفی


بررسی میزان انتشار و نحوه‌ پراکندگی آلاینده‌های حاصل از خودروهای شهر تبریز

دوره 49.3، شماره 96، آذر 1398، صفحه 23-34

10.22034/ceej.2019.9650

لیلا خازینی؛ مینا جمشیدی کلجاهی؛ Nadège Blond