کلیدواژه‌ها = "
تاثیر اندرکنش خاک و سازه در پاسخ لرزه ای سازه‌های بهینه شده با میراگرهای جرمی چندگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22034/ceej.2023.56326.2252

رضا سبحانیان؛ جمشید صبوری؛ روزبه دبیری