کلیدواژه‌ها = ژئوتکستایل
بررسی آزمایشگاهی امکان استفاده مصالح بازیافتی برای بهبود مشخصات مکانیکی فصل مشترک ژئوتکستایل و خاک ماسه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1401

10.22034/jcee.2022.50385.2119

مهدی حسین زاده ستوبادی؛ احد اوریا؛ امین قلی زاد