کلیدواژه‌ها = رس نرم
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر ترکیب پسماندهای صنعتی و آهک بر رفتار هیدرومکانیکی رس‌ها

دوره 49.1، شماره 94، بهار 1398، صفحه 97-108

امیررضا گودرزی؛ حمیدرضا اکبری