کلیدواژه‌ها = تئوری نامتقارنی
تحلیل ترافیک حرکت- توقف در زنجیره وسایل نقلیه عبوری مبتنی بر تئـوری نامتقارنی

دوره 47.1، شماره 86، خرداد 1396، صفحه 59-71

علی عبدی؛ ارسلان صالحی کلام؛ محمود صفارزاده؛ غلامرضا مهدی زاده