کلیدواژه‌ها = میکروسیلیس
تأثیر استفاده از زئولیت، میکروسیلیس و متاکائولن بر کارایی و مقاومت بتن خود متراکم

دوره 47.3، شماره 88، آذر 1396، صفحه 1-7

جمال احمدی؛ احمد بیگدلو؛ مهدی سلیمانی راد


تأثیر میکروسیلیس بر رفتار دراز مدت بتن خودمتراکم

دوره 43.2، شماره 71، شهریور 1392، صفحه 83-90

---

منیره سنگی؛ بهرام نوایی نیا؛ مرتضی حسینعلی بیگی


بررسی و مقایسه بتن حاوی خرده لاستیک و پودر لاستیک به همراه میکروسیلیس

دوره 42.4، شماره 69، اسفند 1391، صفحه 25-33

---

محمدرضا سهرابی؛ محمد کربلایی