کلیدواژه‌ها = لغزش میلگرد
ارزیابی آزمایشگاهی ستون‏ های بتنی مسلح به میلگرد ساده تحت بارگذاری تناوبی جانبی

دوره 43.2، شماره 71، شهریور 1392، صفحه 53-67

---

محمدصادق معرفت؛ کامیار کرباسی آرانی؛ ابوالفضل امرالهی بیوکی؛ محمد خان محمدی