ارزیابی آزمایشگاهی ستون‏ های بتنی مسلح به میلگرد ساده تحت بارگذاری تناوبی جانبی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی عمران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

---

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Seismic Evaluation of Reinforced Concrete Columns with Plain Bars under Cyclic Lateral Loading

نویسندگان [English]

  • Mohammad S. Marefat 1
  • Kamyar Karbasi Arani 2
  • Abolfazl Amrollahi Biucky 2
  • Mohammad Khanmohammadi 2
1 University of Tehran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reinforced concrete columns
  • Plain (smooth) bars
  • Old buildings
  • Cyclic response
  • Bar slip
  • Rocking behavior
[1]        Hakuto, S., Park, R., Tanaka, H., "Seismic Load Tests on Interior and Exterior Beam-Column Joints with Substandard Reinforcing Details", ACI Structural Journal, 2000, 97 (1), 11-25.
[2]        MacGregor, J. G., "Reinforced Concrete Mechanics and Design", 4th Eedition, Printice-Hall, Singapore, 2005.
[3]        Verderame, G. M., Ricci, P., De Carlo G., Manfredi G., "Cyclic Bond Behaviour of Plain Bars. Part I: Experimental Investigation", Construction and Building Materials, 2009, 23 (12), 3499-3511.
[4]        Yalcin, C., Kaya, O., Sinangil, M., "Seismic Retrofitting of R/C Columns Having Plain Bars Using CFRP Sheets for Improved Strength and Ductility", Construction and Building Materials, 2008, 22 (3), 295-307.
[5]        Ozcan, O., Binici, B., Ozcebe, G., "Improving Seismic Performance of Deficient Reinforced Concrete Columns Using Carbon Fiber-Reinforced Polymers" Engineering Structures, 2008, 30 (6), 1632-1646.
[6]        Bousias, S., Spathis, A. L., Fardis, M. N., "Seismic Retrofitting of Columns with Lap Spliced Smooth Bars Through FRP or Concrete Jackets", Journal of Earthquake Engineering, 2007, 11 (5), 653-674.
[7]        Verderame, G. M., Fabbrocino, G., Manfredi G., "Seismic Response of R.C. Columns with Smooth Reinforcement. Part I: Monotonic Tests", Engineering Structures, 2008, 30 (9), 2277-2288.
[8]        Verderame, G. M., Fabbrocino, G., Manfredi G., "Seismic Response of R.C. Columns with Smooth Reinforcement. Part II: Cyclic Tests", Engineering Structures, 2008, 30 (9), 2289-2300.
[9]        Liu, A., Park, R., "Seismic Behaviour of Existing Moment-Resisting Frames with Plain Round Reinforcing Bars Designed to Pre-1970s Codes", The 12th World Conference on Earthquake Engineering, (12WCEE), 2000, pp 1030.
[10]     Marefat, M. S., Hassanzadeh-Shirazi, S. M., Rostamshirazi, R., Khanmohammadi, M., "Cyclic Response of Concrete Beams Reinforced by Plain Bars", Journal of Earthquake Engineering, 2009, 13 (4), 463-481.
[11]     Feldman, L. R., Bartlett, F. M., "Bond in Flexural Members with Plain Reinforcement", ACI Structural Journal, 2008, 105 (5), 552-560.
[12]     Feldman, L. R., Bartlett, F. M., "Bond Strength Variability in Pullout Specimens with Plain Reinforcement", ACI Structural Journal, 2005, 102 (6), 860-867.
[13]     Feldman, L. R., Bartlett, F. M., "Bond Stresses Along Plain Steel Reinforcing Bars in Pullout Specimens", ACI Structural Journal, 2007, 104 (6), 685-692.
[14]     Verderame, G. M., De Carlo, G., Ricci, P., Fabbrocino, G., "Cyclic Bond Behaviour of Plain Bars. Part II: Analytical Investigation", Construction and Building Materials, 2009, 23 (12), 3512-3522.
[15]     Fabbrocino, G., Verderame, G. M., Manfredi, G., Cosenza, E., "Structural Models of Critical Regions in Old-Type R.C. Frames with Smooth Rebars", Engineering Structures, 2004, 26 (14), 2137-2148.
[16]     Fabbrocino, G., Verderame, G. M., Manfredi, G., Cosenza, E., "Experimental Behaviour of Anchored Smooth Rebars in Old Type Reinforced Concrete Buildings", Engineering Structures, 2005, 27 (10), 1575-1585.
[17]     Fabbrocino, G., Verderame, G. M., Polese, M., "Probabilistic Steel Stress-Crack Width Relationship in R.C. Frames with Smooth Bars", Engineering Structures, 2007, 29 (1), 1-10.
[18]     ACI Innovation Task Group 1 and Collaborators, "Acceptance Criteria for Moment frames Based on Structural Testing, ACI T1.1-01", American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 2001.
[19]     Roh, H., Renhorn, A. M., "Analytical Modeling of Rocking Elements", Engineering Structures, 2009, 31 (5), 1179-1189.
[20]     Comite Euro-International du Beton (CEB-FIP), "CEB-FIB Model Code (MC90)", Thomas Telford Ltd., London, UK, 1993.
[21]         Filippou, F. C., Popov, E. P., Bertero, V. V., "Effects of Bond Deterioration on Hysteretic Behavior of Reinforced Concrete Joints", Report No. UCB/EERC 83/19, University of California-Berkeley, Berkeley, CA, 1983.