کلیدواژه‌ها = تأخیر زمانی
جانمایی بهینه تاندون‌های فعال با در نظر گرفتن انواع عدم‌قطعیت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22034/ceej.2023.57541.2273

حسین غفارزاده؛ علیرضا آران