کلیدواژه‌ها = سد بتنی وزنی
تحلیل عددی رفتار دینامیکی سد بتنی وزنی تحت بار انفجاری داخل مخزن

دوره 47.1، شماره 86، خرداد 1396، صفحه 91-104

فردین نوروزی؛ فرهود کلاته؛ محمد علی لطف الهی یقین


مقایسه اثرات زلزله‌های میدان دور و نزدیک بر پاسخ غیر خطی سدهای بتنی وزنی

دوره 44.4، شماره 77، اسفند 1393، صفحه 25-38

جواد حاجی حسینی؛ جواد مرادلو