نویسنده = مرتضی حسینعلی بیگی
بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی قاب خمشی معمولی

دوره 44.4، شماره 77، اسفند 1393، صفحه 93-98

علی سیّدکاظمی؛ مرتضی حسینعلی بیگی


بررسی رفتار برشی تیرهای بتن مسلح حاوی الیاف فولادی موج‏ دار

دوره 42.2، شماره 67، شهریور 1391، صفحه 41-51

مرتضی نقی پور؛ مهدی نعمت زاده؛ رضا عباس زاده؛ مرتضی حسینعلی بیگی