بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی قاب خمشی معمولی

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت‌الله آملی

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

در این مقاله، بهسازی لرزه­ای ساختمان­های فولادی قاب خمشی معمولی طراحی شده با آیین­نامه 2800 ایران مورد بررسی قرار می­گیرد. این کار از طریق طراحی چندین نمونه و کنترل قاب بحرانی آن­ها بر اساس روش­های مختلف دستورالعمل بهسازی لرزه­ای (استاتیکی غیر خطی، دینامیکی خطی طیفی و تاریخچه زمانی) تحت بهسازی مبنا انجام می­شود. در ادامه، اعضای پذیرش نشده با مقاطع بالاتر مورد پذیرش، جایگزین شده و درصد افزایش وزن سازه­های بهسازی شده به دست می­آید. طبق نتایج این پ‍ژوهش در کنترل و بهسازی ساختمان­های تا 6 طبقه، روش استاتیکی غیر خطی مناسب­تر از روش دینامیکی خطی است. اما در ساختمان­های بالای 6 طبقه توجه به روش­های دینامیکی ضروری است. با این وجود، هر روشی برای بهسازی اتخاذ شود، درصد اضافه وزن سازه­های بهسازی شده (در این تحقیق) حداکثر به 14% می­رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic Retrofitting of Steel Ordinary Moment Frame Buildings

نویسندگان [English]

  • Ali Seyedkazemi 1
  • Morteza Hoseinali Beygi 2
1 Department of Civil Engineering, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University
2 Faculty of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismic retrofitting
  • Strengthening
  • Steel moment resisting frame
]1[     O’Rourke, T. D., "Lessons Learned for Lifeline Engineering from Major Urban Earthquakes", The The 11th W.C.E.E., Acapulco, Mexico, 23-28 June, 1996, Paper No. 2172.
]2[     Lund, P. E., "Utility Lifeline Lessons Learned, January 17, 1994, Northridge earthquake", the The 11th W.C.E.E., Acapulco, Mexico, 23-28 June, 1996, Paper No. 343.
]3[     Tiedemann, H., "Earthquakes and Volcanic Eruptions, a Handbook on Risk Assessment", Swiss Re, Zurich, 1992.
]4[     The Economist, "Fear of Trembling, A Survey of Earthquake Engineering", The Economist, 1995.
]5[     Federal Emergency Management Agency, "State of Art Report on Past Performance of Steel Moment Frame Buildings in Earthquakes", Report No. FEMA 355E, Washington, DC, USA, 2000.
]6[     Pirizadeh, M., Shakib, H., "Probabilistic Seismic Performance Evaluation of Non-Geometric Vertically Irregular Steel Buildings", Journal of Constructional Steel Research, 2013, 82, 88-98.
]7[     Özhendekci, D., Özhendekci, N., "Seismic Performance of Steel Special Moment Resisting Frames with Different Span Arrangements", Journal of Constructional Steel Research, 2012, 72, 51-60.
]8[     Shakib, H., Dardaei, S., Pirizadeh, M., Moghaddasi, A., "Seismic Rehabilitation of Semi-Rigid Steel Framed Buildingsa Case study", Journal of Constructional Steel Research, 2011, 67 (6), 1042-1049.
[9]     Ghodrati Amiri, G., Seyedkazemi, A., "Seismic Evaluation of Steel Ordinary Moment Frame Buildings", Structure & Steel, 2008, 5 (3), 50-65.
[10]    سیّدکاظمی، ع.، "کنترل ساختمان­های فولادی قاب خمشی طراحی شده با آیین­نامه 2800 بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه­ای"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه مازندران، بابل، 1384.
[11]    مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، "آیین­نامه طراحی ساختمان­ها در برابر زلزله- استاندارد 2800"، ویرایش دوم، تهران، 1378.
[12]    معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، "دستورالعمل بهسازی لرزه­ای ساختمان­های موجود"، نشریه شماره 360، 1390.
[13]     Mamaghani, I. H. P., Kajikawa, Y., "Cyclic Inelastic Behavior of Compact Steel Tubular Columns", Tubular Structures VIII, Balkema, Rotterdam, 1998.
]14]     Computers & Structures, Inc.,"ETABS 2000 Extended 3D Analysis of Building Systems", Berkeley, California.
[15]    دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی، "مقررات ملی ساختمان، مبحث 6: بارهای وارد بر ساختمان"، وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت امور مسکن و ساختمان، تهران، 1385.
[16]      دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی، "مقررات ملّی ساختمانی ایران، مبحث 10: طرح و اجرای ساختمان­های فولادی"، وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت امور مسکن و ساختمان، تهران، 1387.