نویسنده = ساناز خیراندیش
بررسی الگوی خرابی پیش‌رونده در سازه‌های فضاکار گنبدی دولایه

دوره 52.3، شماره 108، آذر 1401، صفحه 203-214

10.22034/jcee.2022.37127.1881

امین قلی زاد؛ وحید اکرمی؛ ساناز خیراندیش