نویسنده = مسعود حاجی علیلوی بناب
بررسی عددی اثر ستون‌های سنگی بر کاهش پتانسیل روانگرایی

دوره 49.2، شماره 95، شهریور 1398، صفحه 119-129

10.22034/ceej.2019.9303

هاله مشگین قلم؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ سید کاظم رضوی


بررسی عددی سه‌بعدی رفتار سیستم میخ‌گذاری خاک به روش تفاضل محدود

دوره 48.1، شماره 90، خرداد 1397، صفحه 23-33

10.22034/ceej.2018.7573

سید کاظم رضوی؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ امیرحسن رضایی فرعی


بررسی رفتار تجربی گروه شمع بلند و کوتاه با هد گیردار تحت بار جانبی

دوره 47.2، شماره 87، شهریور 1396، صفحه 11-20

آیسان پورجعفر؛ هوشنگ کاتبی؛ مسعود حاجی علیلوی بناب


مدل‏سازی عددی بالازدگی پوشش بتنی کانال اصلی انتقال آب دشت تبریز

دوره 43.4، شماره 73، اسفند 1392، صفحه 21-34

فریبا بهروز سرند؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ علی پاک