نویسنده = محسن مسعودیان
بررسی آزمایشگاهی تغییرات ضریب دبی و افت انرژی در سرریز- دریچه استوانه‌ای با حرکت قائم

دوره 44.4، شماره 77، اسفند 1393، صفحه 65-78

ارمغان سوری؛ محسن مسعودیان؛ اسماعیل کردی؛ کلاوس راتچر