نویسنده = سیدروح الله موسوی
تخمین سختی تیرهای مسلح شده با میلگردهای GFRP پس از خسارت با استفاده از داده‌های آزمایش‎ مودال

دوره 45.1، شماره 78، خرداد 1394، صفحه 65-77

سیدروح الله موسوی؛ محمدرضا اصفهانی؛ مهراله رخشانی مهر؛ سیدحجت الله موسوی؛ بنیامین قربان زاده


طول وصله در تیرهای بتنی مسلح به آرماتورهای پلیمری الیافی (FRP)

دوره 44.1، شماره 74، خرداد 1393، صفحه 41-54

مهراله رخشانی مهر؛ محمدرضا اصفهانی؛ سیدروح الله موسوی