دوره و شماره: دوره 47.1، شماره 86، خرداد 1396، صفحه 1-114 (بهار 1396) 

مقاله کامل پژوهشی

تراکم‌پذیری خاک‌های سست تثبیت شده با سیمان

صفحه 1-9

احد اوریا؛ تقی بهبودی مصمم


ارزیابی اولیه تمایز ابر و آئروسل با استفاده از داده‌های سنجنده CALIPSO برای مناطق شرقی ایران

صفحه 21-33

سینا زاهدی اصل؛ علی رضا فرید حسینی؛ یانگ سانگ چویی؛ روزبه شاد؛ سیدعلیرضا سیدین


تحلیل ترافیک حرکت- توقف در زنجیره وسایل نقلیه عبوری مبتنی بر تئـوری نامتقارنی

صفحه 59-71

علی عبدی؛ ارسلان صالحی کلام؛ محمود صفارزاده؛ غلامرضا مهدی زاده


مقاله کامل پژوهشی

تحلیل عددی رفتار دینامیکی سد بتنی وزنی تحت بار انفجاری داخل مخزن

صفحه 91-104

فردین نوروزی؛ فرهود کلاته؛ محمد علی لطف الهی یقین


یادداشت پژوهشی

تحلیل ارتباط بین ازن سطحی و اکسیدهای نیتروژن در هوای شهر تبریز

صفحه 107-114

ناهیده محمدی؛ خالد ظروفچی بنیس؛ مسعود شاکری؛ محمد شاکرخطیبی؛ اسماعیل فاتحی فر؛ امیر محمودیان