دوره و شماره: دوره 46.1، شماره 82، خرداد 1395، صفحه 1-110 (بهار 1395) 
ارزیابی پایداری قاب‌های خمشی فولادی در برابر خرابی‌های پیشرونده

صفحه 59-67

موسی محمودی صاحبی؛ سیدهژیر کوزانی؛ طه تیموری؛ سیدشاکر هاشمی


بررسی مشخصات هیدوردینامیکی راکتور بافل‌دار بی‌هوازی در مقیاس پایلوت آزمایشگاهی

صفحه 85-91

ابوالقاسم علی قارداشی؛ مهدی حسن وند جمادی؛ گاگیک بدلیانس قلی‌کندی؛ شروین جمشیدی