کلیدواژه‌ها = تحلیل دینامیکی
بررسی اندرکنش بین شالوده عمیق و تونل قطار شهری تحت بارهای لرزه‌ای

دوره 51.3، شماره 104، آبان 1400، صفحه 149-157

10.22034/jcee.2020.9813

واحد قیاسی؛ خسرو اسماعیلی؛ دانیال ارزجانی


تأثیر هندسه زهکش بر پاسخ دینامیکی سدهای خاکی همگن

دوره 48.3، شماره 92، آذر 1397، صفحه 99-108

10.22034/ceej.2018.8243

مهدیه دارابی؛ محمد ملکی


تخمین نیاز لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی ویژه در حوزه نزدیک گسل

دوره 45.2، شماره 79، شهریور 1394، صفحه 73-86

محسن گرامی؛ داود عبدالله زاده


بررسی پایداری لرزه‏ای قوس‏های آجری ایرانی

دوره 42.1، شماره 66، خرداد 1391، صفحه 49-55

مجید پورامینیان؛ ارژنگ صادقی؛ سمیه پوربخشیان