کلیدواژه‌ها = خاک غیراشباع
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه آزمایشگاهی زمین لغزش های ناشی از باران در خاک های غیراشباع

دوره 51.2، شماره 103، تابستان 1400، صفحه 1-10

10.22034/jcee.2020.30117.1725

محمد احمدی عدلی؛ امیرحسن رضایی فرعی


2. مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی های سطحی واقع بر ماسه در شرایط اشباع و غیراشباع

دوره 50.2، شماره 99، تابستان 1399، صفحه 23-32

10.22034/jcee.2019.9100

محمدحسین امین فر؛ ذوالفقار صفرزاده گندشمین