کلیدواژه‌ها = آب
بررسی حذف فلوراید از آب توسط یک نوع آلومینای فعال اصلاح‏شده با ترکیباتی آهنی

دوره 43.4، شماره 73، اسفند 1392، صفحه 13-20

پری باقری اردبیلیان؛ محمد مسافری؛ علی شریفیان