کلیدواژه‌ها = شبه الاستیسیته
تأثیر آلیاژهای حافظه‌دار شکلی بر رفتار چرخه‌ای اتصالات بتن‌آرمه

دوره 52.1، شماره 106، خرداد 1401، صفحه 143-156

10.22034/jcee.2021.40282.1945

محمد گل محمدی؛ نوید آروین خیبری؛ مهدی مختاری