کلیدواژه‌ها = تحلیل عددی
مطالعه عددی تاثیر خصوصیات شمع بر رفتار آن در خاک‌های ماسه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/ceej.2024.55410.2227

محمدحسین امین فر؛ سجاد توکلی


بررسی اثرات تغییر مکان ناشی از گودبرداری بر سازه مجاور در مناطق شهری (مطالعه موردی شهر ایلام)

دوره 47.2، شماره 87، شهریور 1396، صفحه 21-27

سجاد توکلی؛ محمدحسین امین فر؛ محمود عدالتی