کلیدواژه‌ها = الیاف فولادی
مقاومت ضربه‌ای بتن حاوی الیاف فولادی تحت شرایط مختلف عمل‌آوری: مطالعه آزمایشگاهی و تحلیل آماری

دوره 49.1، شماره 94، خرداد 1398، صفحه 109-121

10.22034/ceej.2019.8961

محمد محتشم‌ معین؛ سیّدیاسین موسوی؛ رحمت مدندوست؛ حمیدرضا ناصرسعید


بررسی رفتار برشی تیرهای بتن مسلح حاوی الیاف فولادی موج‏ دار

دوره 42.2، شماره 67، شهریور 1391، صفحه 41-51

مرتضی نقی پور؛ مهدی نعمت زاده؛ رضا عباس زاده؛ مرتضی حسینعلی بیگی