کلیدواژه‌ها = Fatigue
SCF distribution along the weld toe in tubular X-joints reinforced with doubler plates subjected to axial loading: Study of geometrical effects and design formulation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

10.22034/jcee.2021.48015.2073

حمید احمدی؛ محمدحسن خوانین زاده


SCFs in multi-planar tubular TT-joints of offshore jacket structures subjected to out-of plane bending (OPB) loads

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

10.22034/jcee.2022.50514.2122

حمید احمدی؛ حسین ایمانی


بررسی الگوی خرابی پیش‌رونده در سازه‌های فضاکار گنبدی دولایه

دوره 52.3، شماره 108، آذر 1401، صفحه 203-214

10.22034/jcee.2022.37127.1881

امین قلی زاد؛ وحید اکرمی؛ ساناز خیراندیش


ارزیابی تأثیر پارامترهای خاک بر رفتار شیروانی خاکی اصلاح شده با میخکوبی

دوره 50.1، شماره 98، خرداد 1399، صفحه 1-8

10.22034/ceej.2020.11122

احد باقرزاده خلخالی؛ سید مجتبی قدمگاهی


بررسی گزینه‌های دفع پسماند شهری با رویکرد ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: شهر توریستی رامسر)

دوره 47.2، شماره 87، شهریور 1396، صفحه 29-38

مریم شاه نظری؛ مهدی جلیلی قاضی زاده؛ افسانه شهبازی