کلیدواژه‌ها = تبدیل مستطیلی به ذوزنقه‌ای
مطالعه هیدرولیک جریان در تبدیل‌های تدریجی عریض شونده در کانال‌های روباز

دوره 49.2، شماره 95، شهریور 1398، صفحه 1-11

10.22034/ceej.2019.9294

عادل اثنی عشری؛ امیراحمد دهقانی؛ علی اکبر اختری