کلیدواژه‌ها = ماشین بردار پشتیبان
پیش بینی و ارزیابی عمق آبشستگی در زیر خطوط لوله با استفاده از روش های پایه کرنلی برای جریان های یکنواخت

دوره 52.4، شماره 109، بهمن 1401، صفحه 1-12

10.22034/jcee.2022.49189.2097

کیومرث روشنگر؛ شیما شفیع نائیبی؛ محمدعلی لطف الهی یقین؛ مهرداد رمضانیلر


پیش‌بینی و بررسی عوامل تصادفات جاده‌ای با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان

دوره 49.3، شماره 96، آذر 1398، صفحه 35-43

10.22034/ceej.2019.9649

محسن خواجه سلیمی؛ محمدمهدی خبیری؛ محمدصابر فلاح نژاد


ارزیابی تکنیک‌های هوش محاسباتی در پیش‌بینی سرانه تولید پسماند (مطالعه موردی: استان هرمزگان)

دوره 48.1، شماره 90، خرداد 1397، صفحه 67-75

10.22034/ceej.2018.7584

محمد مینوسپهر؛ محمدرضا علیزاده؛ ناصر طالب بیدختی


استفاده از مدل هوش مصنوعی مرکب نظارت شده برای پیش‌بینی سطح آب زیرزمینی

دوره 46.3، شماره 84، آذر 1395، صفحه 101-112

عطاالله ندیری؛ فاطمه واحدی؛ اصغر اصغری مقدم؛ علی کدخدایی