کلیدواژه‌ها = زمین‌لرزه میدان نزدیک
مقایسه اثرات زلزله‌های میدان دور و نزدیک بر پاسخ غیر خطی سدهای بتنی وزنی

دوره 44.4، شماره 77، اسفند 1393، صفحه 25-38

جواد حاجی حسینی؛ جواد مرادلو