نویسنده = وحید محسنیان
قالب‌ تونلی سیستمی ایده‌آل برای سازه‌های بتن‌آرمه تحت زلزله‌های متوالی

دوره 47.4، شماره 89، اسفند 1396، صفحه 61-74

وحید محسنیان؛ سید بهرام بهشتی اول؛ رضا دربانیان