نویسنده = امیرحسن رضایی فرعی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه آزمایشگاهی زمین لغزش های ناشی از باران در خاک های غیراشباع

دوره 51.2، شماره 103، تابستان 1400، صفحه 1-10

10.22034/jcee.2020.30117.1725

محمد احمدی عدلی؛ امیرحسن رضایی فرعی


2. بررسی عددی سه‌بعدی رفتار سیستم میخ‌گذاری خاک به روش تفاضل محدود

دوره 48.1، شماره 90، بهار 1397، صفحه 23-33

سید کاظم رضوی؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ امیرحسن رضایی فرعی