نویسنده = امیر حسن رضایی فرعی
بررسی مشخصات فوم و تاثیر آن بر مقاومت برشی خاک‌های دانه‌ای و مخلوط (مطالعه موردی مترو تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22034/jcee.2022.47091.2055

سهند مقصودی؛ امیر حسن رضایی فرعی؛ مسعود حاجی علیلوی بناب


تحلیل رفتار مکانیکی- حرارتی شمع‌های مبدل حرارت با مدل سازی عددی

دوره 53.3، شماره 112، آذر 1402، صفحه 46-59

10.22034/jcee.2021.47154.2057

محمد رضا جدیری؛ امیر حسن رضایی فرعی؛ حامد فرشباف آقاجانی