نویسنده = ������������ ���������������� ����������
مدل‌سازی و تحلیل استاتیکی خرپاهای پارامتری دو بعدی به روش گرافیک استاتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

10.22034/jcee.2022.49215.2098

فرناز اباذری اسفهلان؛ طاها صباغیان؛ یاسر شهبازی