نویسنده = حسین تاجمیر ریاحی
مطالعه عددی رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی سرد نورد شده با مهاربند K شکل

دوره 47.3، شماره 88، آذر 1396، صفحه 47-58

حسین تاجمیر ریاحی؛ مهران زینلیان؛ امین ربیعی