دوره و شماره: دوره 45.2، شماره 79، شهریور 1394، صفحه 1-130 (تابستان 94) 
استفاده از روش الکتروکینتیک در پاکسازی یک خاک رسی آلوده به MTBE

صفحه 25-33

علی تابع بردبار؛ علی رئیسی‌استبرق؛ فاطمه غازیانی


ارزیابی عملکرد بهره‌برداری از مخزن سد علویان در شرایط تغییر اقلیم آتی

صفحه 59-72

محمدعلی قربانی؛ سیدحسن حسینی؛ مهسا حسنپور کاشانی؛ حبیبه عباسی


یادداشت پژوهشی

بررسی قابلیت روش اولتراسونیک در کاهش جرم و حجم لجن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

صفحه 99-105

سمانه پاشا زانوسی؛ بیتا آیتی؛ حسین گنجی‌دوست