دوره و شماره: دوره 48.1، شماره 90، بهار 1397، صفحه 1-110 (بهار 1397) 
3. بررسی عددی سه‌بعدی رفتار سیستم میخ‌گذاری خاک به روش تفاضل محدود

صفحه 23-33

سید کاظم رضوی؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ امیرحسن رضایی فرعی


یادداشت پژوهشی

10. بهسازی سطحی خاک‌های سیلتی با تغییر دانه‌بندی مصالح و ارائه طرح اختلاط بهینه

صفحه 103-108

احمدرضا مظاهری؛ مسعود پاکنهاد؛ محمد ترکمن