استفاده از فرآیند الکتروپروکسن برای رفع آلودگی از خاک تثبیت شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/ceej.2024.58157.2285

الهه فقیه نصیری؛ فرهاد قادری؛ سید مصطفی رحمانی نژاد


مطالعه عددی تاثیر خصوصیات شمع بر رفتار آن در خاک‌های ماسه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/ceej.2024.55410.2227

محمدحسین امین فر؛ سجاد توکلی


ارزیابی اثر متقابل نیروی برشی و لنگر خمشی در تیر ورقهای با جان موجدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.22034/ceej.2024.58225.2284

هدایت ولادی؛ محمد پوریا موسوی صولت آباد؛ سید حمید لاری


ارزیابی عددی رفتار دیوار میخ کوبی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22034/ceej.2024.56139.2249

عبداله تبرئی؛ سیده تکتم سیدی


تاثیر لایروبی بر پهنه و عمق سیلاب در مناطق با شیب کم با استفاده از شبیه‌سازی دو بعدی (مطالعه موردی: شهرستان آق‌قلا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/ceej.2024.59724.2312

حسین رضایی؛ لاله رضایی قلعه؛ خلیل قربانی


پیش بینی طول عمر مفید و ارزیابی چرخه حیات بتن های پوزولانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

10.22034/ceej.2024.61027.2338

شاهرخ شعاعی؛ ارمغان شعاعی؛ علی داننده مهر


پیش بینی خصوصیات مخلوط ماسه با HDPE توسط مدل MLR،EPR و Stepwise

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22034/ceej.2024.55984.2242

مهیار عربانی؛ معصومه خدابخشی صیقلانی


ارائه طرح ملات ترمیمی کارآمد حاوی میکروسیلیس و الیاف ترکیبی با ارزیابی مقاومت فشاری و خمشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1403

10.22034/ceej.2024.59658.2310

سینا اسدالهی؛ محمدرضا عالمیان؛ مهدی دهستانی


بررسی تأثیر ناکاملی های هندسی بر رفتار خرابی نبشی های تحت اثر نیروی فشاری در دکل های مشبک خطوط انتقال نیرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1403

10.22034/ceej.2024.60562.2329

علی اصغر ذکاوتی؛ کریم عابدی؛ محمدرضا چناقلو؛ محمد چرختاب بسیم


اُلگوی بزرگنمایی درّه‌ی گوسی‌شکل اورتوتروپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.22034/ceej.2024.59064.2296

سعید مجتبی زاده حسنلوئی؛ مهدی پنجی؛ محسن کمالیان