نویسنده = بهرام نوایی نیا
آنالیز اتمسفریک طوفان‎های گرد و غبار در منطقه‌ی آسیای مرکزی با استفاده از داده های سنجش از دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

10.22034/jcee.2022.47077.2054

عبدالحسین رمی؛ مهدی حمیدی؛ بهرام نوایی نیا


تحلیل خمشی صفحات مستطیلی ضخیم همسانگرد جانبی واقع بر بستر الاستیک دو پارامتری

دوره 49.3، شماره 96، آذر 1398، صفحه 53-64

10.22034/ceej.2019.9652

غزاله صمدی؛ بهرام نوایی نیا؛ پروانه ناطقی بابگی