دوره و شماره: دوره 46.3، شماره 84، آذر 1395، صفحه 1-112 (پاییز 95) 

مقاله کامل پژوهشی

انتشار ترکیبات BTEX بنزین در خاک اشباع و غیر اشباع

صفحه 1-15

کاظم بدو؛ بهاره محمدسیدی


بسط منحنی‌های شکنندگی برای سازه‌های پیش‌ساخته بتنی

صفحه 51-61

مسعود فرزام؛ مجید برقیان؛ بیتا ارغوانی خواه


توسعه مدل شبیه‌سازی تولید انرژی برق‌آبی مخزن با رویکردی جدید

صفحه 89-99

سیداحسان فاطمی؛ مژگان پاک بین؛ مریم حافظ پرست مودت


استفاده از مدل هوش مصنوعی مرکب نظارت شده برای پیش‌بینی سطح آب زیرزمینی

صفحه 101-112

عطاالله ندیری؛ فاطمه واحدی؛ اصغر اصغری مقدم؛ علی کدخدایی