دوره و شماره: دوره 45.1، شماره 78، بهار 1394، صفحه 1-170 (بهار 94) 
2. رفتار لرزه‌ای دیوارهای ساحلی سپری مدفون در لایه مستعد روانگرایی

صفحه 15-28

اشرف ذکری؛ محمدحسین امین فر؛ عباس قلندرزاده؛ محمدعلی لطف اللهی یقین


3. تثبیت و جامدسازی خاکستر حاصل از سوخت زباله با استفاده از سیمان پرتلند و دوده سیلیس

صفحه 29-40

علی اکبر رمضانیانپور؛ مرتضی نیکروان؛ رضا مکنون؛ نوید ناشر احکامی


6. تخمین سختی تیرهای مسلح شده با میلگردهای GFRP پس از خسارت با استفاده از داده‌های آزمایش‎ مودال

صفحه 65-77

سیدروح الله موسوی؛ محمدرضا اصفهانی؛ مهراله رخشانی مهر؛ سیدحجت الله موسوی؛ بنیامین قربان زاده


10. تخمین عمق آبشستگی در پای سازه‌های ساحلی با استفاده از برنامه‌ریزی ژنتیک

صفحه 115-122

عباس یگانه بختیاری؛ علی پورزنگبار؛ فاطمه حاجی‌ولیئی