دوره و شماره: دوره 42.2، شماره 67، شهریور 1391، صفحه 1-120 

مقاله کامل پژوهشی

تحلیل اندرکنش دینامیکی سرریز و پی سد بارزو شیروان با استفاده از روش المان مرزی

صفحه 1-14

---

بابک امیدوار؛ محمد رحیمیان؛ علیرضا صناعی ها


بررسی پایداری سازه‏ های چلیکی تک لایه فضاکار

صفحه 27-39

ناصر تقی زادیه؛ محمد محمدی؛ کریم عابدی؛ ارژنگ صادقی


بررسی رفتار برشی تیرهای بتن مسلح حاوی الیاف فولادی موج‏ دار

صفحه 41-51

مرتضی نقی پور؛ مهدی نعمت زاده؛ رضا عباس زاده؛ مرتضی حسینعلی بیگی


برآورد نیروی بالا برنده بر سازه‏ های آبی در شرایط غیر دارسی

صفحه 77-83

محمدرضا شریفی؛ محمد شکرالهی؛ امیر زایری بغلانی نژاد