مدل‌سازی عددی رفتار زیرمجموعه‌های تیر- ستون بتن‌آرمه تحت شرایط حذف ستون خارجی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده

     خرابی پیش­رونده سازه ­های ساختمانی به ­طور معمول هنگامی اتفاق می­افتد که تحت شرایط بارگذاری غیرمعمول ناشی از کاهش ناگهانی ظرفیت باربری یک یا چند عضو حیاتی قرار می­گیرند که  این عامل منجر به خرابی زنجیروار و نهایتاً خرابی فاجعه ­بار می­گردد. در این تحقیق، بر پایه رهیافت مسیر بار جایگزین (ALP)، با استفاده از روش تحلیل المان محدود (FEM)، مطالعه عددی به منظور بررسی رفتار اتصالات تیر- ستون در قاب­ های بتن­ آرمه تحت شرایط از دست رفتن ستون پیرامونی (خارجی) در طبقه هم­کف انجام می­پذیرد. این پژوهش یک روش مدل­سازی المان محدود ساده و در عین حال قابل اعتماد برای پیش­بینی پاسخ غیرخطی بار- جابه­جایی زیرمجموعه­های بتن­ آرمه­ ای که توسط محققین قبلی به روش تجربی آزمایش شده­اند را ارائه می­دهد. مدل­ های آزمایشگاهی مورد استفاده برای صحت­سنجی شامل دو سری از زیرمجموعه­ های تیر- ستون داخلی و خارجی با جزئیات آرماتورگذاری متفاوت می­باشند. در شبیه ­سازی عددی مورد نظر سعی شده است رفتار غیرخطی فولاد و بتن به ­وسیله داده­ های ساختاری مناسب و هماهنگ با المان­­ها و مش­بندی ساده، مدل شود. مقایسه داده­ های تجربی و نتایج حاصل شده عددی نمونه­ های مختلف شبیه ­سازی شده، نشان از دقت بالای این مدل پیشنهادی دارد. در ادامه تحقیق، بر اساس مدل عددی صحت­سنجی شده، مطالعه موردی برای بررسی اثر دال به صورت تیر T شکل بر روی رفتار زیرمجموعه­ ها و همچنین رفتار زیرسازه ­های تشکیل شده از هر دو اتصال داخلی و خارجی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical evolution of Reinforced Concrete Beam-Column Subassemblages under Progressive Collapse

نویسندگان [English]

  • Ali Hadidi
  • Morteza Kamalvand
Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz
چکیده [English]

Progressive collapse of building structures typically occurs when an abnormal loading condition causes a sudden loss in the structural capacity of one or more critical members, which leads to a chain reaction of failure and ultimately catastrophic collapse (Tohihi et al, 2014). In this research, based on alternative load path (ALP) approach, with using three-dimension (3D) finite element (FE) method, numerical studies were conducted for investigation progressive collapse resistance of beam-column joints in reinforced concrete (RC) frame under loss of exterior ground column. The paper presents a simple and reliable FE model that predicted the nonlinear load-deflection response of tested RC joints conducted by other researchers. Experimental models including two set of interior and exterior subassemblages were analysis under monotonic loading to simulate gravity load on the damaged frame after a blast. In the numerical simulations, the nonlinear behavior of materials was modeled by appropriate constitutive laws. The comparisons between numerical and experimental responses highlighted the reliability of proposed FE model. In addition, a parametric study is conducted using the validated models to investigate effect of slab on the behavior of the subassemblages and the transverse reinforcement ratio and slab effects on performance of substructures that covering both the interior and exterior joints. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonlinear finite element analysis
  • Progressive collapse
  • Beam-Column subassemblage
  • Reinforced concrete frames