مدل‌سازی عددی رفتار زیرمجموعه‌های تیر- ستون بتن‌آرمه تحت شرایط حذف ستون خارجی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده

     خرابی پیش­رونده سازه ­های ساختمانی به ­طور معمول هنگامی اتفاق می­افتد که تحت شرایط بارگذاری غیرمعمول ناشی از کاهش ناگهانی ظرفیت باربری یک یا چند عضو حیاتی قرار می­گیرند که  این عامل منجر به خرابی زنجیروار و نهایتاً خرابی فاجعه ­بار می­گردد. در این تحقیق، بر پایه رهیافت مسیر بار جایگزین (ALP)، با استفاده از روش تحلیل المان محدود (FEM)، مطالعه عددی به منظور بررسی رفتار اتصالات تیر- ستون در قاب­ های بتن­ آرمه تحت شرایط از دست رفتن ستون پیرامونی (خارجی) در طبقه هم­کف انجام می­پذیرد. این پژوهش یک روش مدل­سازی المان محدود ساده و در عین حال قابل اعتماد برای پیش­بینی پاسخ غیرخطی بار- جابه­جایی زیرمجموعه­های بتن­ آرمه­ ای که توسط محققین قبلی به روش تجربی آزمایش شده­اند را ارائه می­دهد. مدل­ های آزمایشگاهی مورد استفاده برای صحت­سنجی شامل دو سری از زیرمجموعه­ های تیر- ستون داخلی و خارجی با جزئیات آرماتورگذاری متفاوت می­باشند. در شبیه ­سازی عددی مورد نظر سعی شده است رفتار غیرخطی فولاد و بتن به ­وسیله داده­ های ساختاری مناسب و هماهنگ با المان­­ها و مش­بندی ساده، مدل شود. مقایسه داده­ های تجربی و نتایج حاصل شده عددی نمونه­ های مختلف شبیه ­سازی شده، نشان از دقت بالای این مدل پیشنهادی دارد. در ادامه تحقیق، بر اساس مدل عددی صحت­سنجی شده، مطالعه موردی برای بررسی اثر دال به صورت تیر T شکل بر روی رفتار زیرمجموعه­ ها و همچنین رفتار زیرسازه ­های تشکیل شده از هر دو اتصال داخلی و خارجی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical evolution of Reinforced Concrete Beam-Column Subassemblages under Progressive Collapse

نویسندگان [English]

  • Ali Hadidi
  • Morteza Kamalvand
Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz
چکیده [English]

Progressive collapse of building structures typically occurs when an abnormal loading condition causes a sudden loss in the structural capacity of one or more critical members, which leads to a chain reaction of failure and ultimately catastrophic collapse (Tohihi et al, 2014). In this research, based on alternative load path (ALP) approach, with using three-dimension (3D) finite element (FE) method, numerical studies were conducted for investigation progressive collapse resistance of beam-column joints in reinforced concrete (RC) frame under loss of exterior ground column. The paper presents a simple and reliable FE model that predicted the nonlinear load-deflection response of tested RC joints conducted by other researchers. Experimental models including two set of interior and exterior subassemblages were analysis under monotonic loading to simulate gravity load on the damaged frame after a blast. In the numerical simulations, the nonlinear behavior of materials was modeled by appropriate constitutive laws. The comparisons between numerical and experimental responses highlighted the reliability of proposed FE model. In addition, a parametric study is conducted using the validated models to investigate effect of slab on the behavior of the subassemblages and the transverse reinforcement ratio and slab effects on performance of substructures that covering both the interior and exterior joints. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonlinear finite element analysis
  • Progressive collapse
  • Beam-Column subassemblage
  • Reinforced concrete frames
جلالی ع، حدیدی ع، یثربی­ نیا ی، "بررسی خرابی پیش­رونده در سازه­های فولادی با قاب خمشی"، نشریه علمی و پژوهشی سازه و فولاد، 1391، 8 (12)، 123-105.
روحی ح، خیرالدین ع، "تحلیل خرابی پیش­رونده در ساختمان ­های بتن آرمه با پلان L شکل"، مجله سازه و ساخت، 1397، 5 (3)، 44-65.
ABAQUS/CAE 6.12, ABAQUS Analysis User’s Manual version 6.12, 2012.
Alogla K, Weekes L, Augustus NL, “Progressive collapse resisting mechanisms of reinforced concrete structures, in: Proceedings of the 5th International Conference on Integrity, Reliability and Failure”, Porto, Portugal, 2016, 479-480.
American Concrete Institute ACI Committee, Building Code Requirement for Structural Concrete ACI 318-11 and Commentary ACI 118R-11, Farmington Hill, MI: American Concrete Institute, 2011.
American Society of Civil Engineers/Structural Engineering Institute, Minimum Design Loads for Building and Other Structures (ASCE/SEI Standard 7-10)”, Reston, VA, 2010.
Bao Y, Kunnath S, El-Tawil S, Lew H, “Macromodel-based simulation of progressive collapse: RC frame structures”, Structural Engineering, 2008, 134 (7), 1079-1091.
Bischoff PH, Paixao R, “Tension stiffening and cracking of concrete reinforced with glass fiber reinforced polymer (GFRP) bars”, Canadian Journal of Civil Engineering, 2004, 31 (4), 579-588.
Department of Defense (DOD), “Design of buildings to resist progressive collapse”, Unified Facilities Criteria (UFC) 4-023-03, Washington, DC, 2013.
General Services Administration (GSA), “Progressive collapse analysis and design guidelines for new federal office buildings and major modernization projects”, Washington, DC, 2003.
Izadi IT, Ranjbaran A, “Investigation on a mitigation scheme to resist the progressive collapse of reinforced concrete buildings”, Structural and Civil Engineering, 2012, 6 (4), 421-430.
Ju Y, Tan KH, “Experimental and numerical investigation on progressive collapse resistance of reinforced concrete beam column sub-assemblages”, Engineering Structures, 2013, 55, 90-106.
Kai QA, Bing L, “Experimental and Analytical Assessment on RC Interior Beam-Column Subassemblages for Progressive Collapse”, Performance of Constructed Facilities, 2011, 26 (5), 576-589.
Lee J, Fenves GL, “Plastic-damage model for cyclic loading of concrete structures”, Engineering Mechanics (ASCE), 1998, 124 (8), 892-900.
Li B, Yap SL, “Experimental investigation of reinforced concrete exterior beam-column subassemblages for progressive collapse”, ACI Structural Journal, 2011, 108 (5), 542-552.
Lim NS, Tan KH, Lee CK, “Effects of rotational capacity and horizontal restraint on development of catenary action in 2-D RC frames”, Engineering Structures, 2017, 153, 613-627.
Lubliner J, Oliver J, Onate E A, “Plastic-Damage Model for Concrete, Solids and Structures”, 1989, 25 (3), 299-329.
Mashhadiali N, Kheyroddin A, Zahiri-Hashemi R, “Dynamic Increase Factor for Investigation of Progressive Collapse Potential in Tall Tube-Type Buildings”, performance of Constructed Facilities (ASCE), December 2016, 30 (6).
McKay K, Marchand M, Diaz, “Alternate Path Method in Progressive Collapse Analysis: Variation of Dynamic and Nonlinear Load Increase Factors”, Practice Periodical on Structural Design and Construction (ASCE), 2012, 17 (4), 152-160.
Saenz LP, “Discussion of equation f or the stress-strain curve of concrete by Desai and Krishnan”, ACI Structural Journal, 1964, 61 (9), 1229-1235.
Sagiroglu S, Sasani M, “Progressive Collapse-Resisting Mechanisms of Reinforced Concrete Structures and Effects of Initial Damage Locations”, Structural Engineering, 2014, 140 (3), 1-12.