ارزیابی لرزه‌ای تونل‌های راه‌آهن با پوشش بنایی سنگی با استفاده از روش شبه-استاتیکی (مطالعه موردی: تونل 68 کشور)

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، مرکز آموزش عالی استهبان

2 گروه مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده

بسیاری از تونل­های راه­آهن کشور نیاز به مرمت دارند و در طرح اولیه آن­ها بارگذاری لرزه­ای در نظر گرفته نشده است. از سوی دیگر تغییر شکل برشی تونل ناشی از امواج برشی لرزه­ای عمودی یکی از مهم­ترین بارگذاری­ها در تونل­هاست که باید در نظر گرفته شود. براین اساس در این مقاله یک تونل راه­آهن (تونل 68 در استان لرستان) با مقطع نعل اسبی و سیستم نگهدار بنایی از لحاظ لرزه ارزیابی می­شود. ابتدا شرایط استاتیکی تونل (عملکرد تونل تحت تنش­های برجا) بررسی می­شود و در ادامه تحلیل لرزه­ای انجام شده و عملکرد تونل در شرایط بارگذاری لرزه­ای بررسی می­شود. از روش تحلیل لرزه­ای شبه­استاتیکی برای ارزیابی تونل استفاده می­شود. نتایج نشان می­دهد که سیستم نگهدار بنایی با توجه به عدم یکپارچگی لازم در مقابل بار لرزه­ای در منطقه جوابگو نیست و نیاز به بهسازی لرزه­ای دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic Evaluation of Railroad Tunnels with Stone Masonry Lining Based on Pseudo-Static Method: The case study of 68 tunnel

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Zareifard 1
  • Masoud Ranjbarnia 2
1 Faculty of Civil Engineering, Higher Education Center, Estahban
2 Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

Iran is one of the most seismically active areas in the world. Railway tunnels are an integral part of the infrastructure of modern society. Railway tunnels built in areas subject to earthquake activity must withstand both seismic and static loading. In this manner, some railroad tunnels need retrofitting. They have been designed without considering the seismic loading and can damage in future earthquakes. Thus, these tunnels should be evaluated, seismically. This paper, presents a summary seismic analysis and evaluation of railroad tunnels with stone masonry lining. 68 railroad tunnel is investigated, in this manner, as a case study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tunnel
  • Stone masonry lining
  • Tubular KT-joint
  • Seismic Evaluation
  • Pseudo-Static Method