موضوعات = راه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی خصوصیات دوامی مخلوطهای اساسی تثبیت شده با سیمان حاوی مقادیر متفاوت تراشه آسفالت در سیکلهای تر و خشک شدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

10.22034/jcee.2021.37584.1891

مصطفی آدرسی؛ مصطفی وامق؛ مهدی ابراهیم زاده


2. اعمال روش پخش موج با دقت بالا در مدل سازی عددی جریان ترافیک کلان‌نگر براساس رفتار فیزیولوژیکی – روانشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1400

10.22034/jcee.2021.43937.1988

مرتضی عراقی؛ حسین مهدیزاده؛ صادق مودی