کلیدواژه‌ها = طول وصله
طول وصله در تیرهای بتنی مسلح به آرماتورهای پلیمری الیافی (FRP)

دوره 44.1، شماره 74، خرداد 1393، صفحه 41-54

مهراله رخشانی مهر؛ محمدرضا اصفهانی؛ سیدروح الله موسوی