کلیدواژه‌ها = روش اجزای محدود
انتشار ترکیبات BTEX بنزین در خاک اشباع و غیر اشباع

دوره 46.3، شماره 84، آذر 1395، صفحه 1-15

کاظم بدو؛ بهاره محمدسیدی


بررسی عددی تأثیر شانه‌های تقویت شده با بتن آسفالتی با هدف افزایش مقاومت جانبی خط بالاستی

دوره 45.2، شماره 79، شهریور 1394، صفحه 107-112

جبارعلی ذاکری؛ مرتضی اسماعیلی؛ احمد کسرائی